Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Curs acadèmic

Crèdits ECTS

240 ECTS, 4 anys

Centre que l'imparteix

Escola Politècnica Superior

Any d'inici

2016-17

Règim de dedicació

Temps complet / Temps parcial

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, Castellà, Anglès

Places

30

Coordinació

Julià Coma Arpón eps.coordgate@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Recursos i Serveis
Recursos i Serveis
Recursos i Serveis
Qualitat
Qualitat
Qualitat
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
Formació Dual
Formació Dual
Formació Dual

Presentació del Grau

L’arquitecte tècnic ha de donar resposta a la funció central de la seva professió, la direcció d'execució d'obra, assegurant la qualitat, la seguretat i la salut a la feina, disposat a estar a peu d’obra gestionant tots els processos relacionats amb la seva execució, amb una marcada visió de gestor de projectes i pressupostos. Per tant, s’ha plantejat una titulació amb alts continguts i nivells d’exigència en matèries bàsiques i obligatòries. Matèries com construcció, gestió de projectes, gestió d’activitats d’empreses de construcció, qualitat de l’edificació, seguretat i salut, etc.

 

Per què has d'estudiar aquest grau a l'EPS?

Els estudiants d'aquest grau reben una sòlida formació teòrica que és complementada pel treball aplicat en els laboratoris de l'escola (laboratori d'edificació, de materials, de física, etc.). A més, al llarg dels estudis es realitzen nombroses visites d'obra i a diferents empreses del sector i s'organitzen de forma habitual xerrades tècniques impartides per professionals de reconegut prestigi. Com a punt singular, el pla d'estudis d'Arquitectura Tècnica i Edificació de l'EPS inclou la realització de pràctiques obligatòries en una de les empreses amb les quals té conveni l'escola.

Aquest grau aplicarà una metodologia de formació dual pionera al territori estatal, que permetrà a l’estudiant que ho desitgi combinar la formació en les aules universitàries i l’entorn professional mitjançant un contracte laboral amb l’empresa.

Per instrumentar el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, el qual està organitzat de forma presencial, l'Escola Politècnica Superior ofereix:

 • Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) al Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. Aquí podeu consultar les Convalidacions de segons el cicle formatiu que correspongui.
 • Grups reduïts que faciliten l’i ntercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant.
 • Avaluació continuada.
 • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic
 • Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
 • Incorporació de metodologies actives com la tecnologia BIM (Building Information Modeling) o la Realitat Virtual/Augmentada.
 • Pràctiques tutelades en empreses obligatòries que permeten afavorir la inserció laboral dels titulats (105 ofertes anuals de pràctiques). La possibilitat de realitzar aquestes pràctiques en l'àmbit internacional.
 • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. La possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.

Sortides professionals

Els graduats en Arquitectura Tècnica i Edificació de l'Escola Politècnica Superior, segons dades de la darrera enquesta publicada sobre inserció laboral a Catalunya de l'AQU, Informe laboral 2023 dels graduats i graduades aconsegueixen una INSERCIÓ LABORAL del 96%

La professió per a la qual es capacita els graduats una vegada que han obtingut el títol és la d'Arquitecte/a tècnic/a (ORDEN ECI/3855/2007).

Els graduats en Arquitectura Tècnica i Edificació gaudeixen d'un camp de treball ampli i divers en el marc de l’enginyeria civil i de l’obra pública. La seva activitat està orientada cap a la projecció, l'execució i el control de la construcció de l'obra; per tant, és freqüent trobar el professional en edificació tant a l’empresa constructora com a la consultora. Les tasques de seguiment, manteniment i conservació de l’obra ja realitzada també formen part de l’actuació d’aquest professional. Aquesta tasca sovint és duta a terme des de les administracions: central, autonòmica i local.

Els graduats en Arquitectura Tècnica i Edificació són professionals capaços de:

 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació.
 • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral.
 • Activitats tècniques de càlcul, valoracions, aixecaments de plànols en solars i edificis, etc.
 • Redacció de projectes tècnics en el marc de les seves competències (rehabilitació, etc.).
 • Gestionar les noves tecnologies edificatòries i la qualitat en l'edificació.
 • Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis.
 • Assessorar tècnicament en la fabricació de materials i elements per la construcció d 'edificis.
 • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt.

Descobreix el grau en 3 minuts