Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

FARRE PALLAS, MONTSERRAT

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ENGINYERIA INDUSTRIAL I DE L'EDIFICACIÓ
Adreça electrònica: montserrat.farrepallas@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació - UdL 3 PATOLOGIA I DIAGNOSI