Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

MATEO FORNÉS, ADRIÀ

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: QUÍMICA, FÍSICA, CIÈNCIES AMBIENTALS I DEL SÒL
Adreça electrònica: adria.mateo@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Enginyeria Industrial - UdL 1 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL
Tronc comú de les enginyeries industrials - Lleida 2 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL
Grau en Enginyeria Mecànica - UdL 2 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - UdL 2 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL
Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat - UdL 2 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL
Doble titulació: Grau en Eng. Mecànica i Eng. de l'Energia i Sostenibilitat 2 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL
Grau en Enginyeria Mecànica - UdL 4 CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE II
Grau en Enginyeria Mecànica - UdL 4 CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE III
Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat - UdL 4 CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE II
Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat - UdL 4 CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE III
Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació - UdL 4 CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE II
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació - UdL 4 CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE III