Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

MASIP ORONICH, JORDI

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ENGINYERIA INDUSTRIAL I DE L'EDIFICACIÓ
Adreça electrònica: jordi.masip@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Enginyeria Industrial - UdL 1 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE CLIMATITZACIÓ
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació - UdL 2 EQUIPS D'OBRA, INSTAL·LACIONS I MITJANS AUXILIARS